* PLAŠA FUNKCIONALITĀTE
Horizon ir resursu vadības sistēma, jeb ERP programma, kas nodrošina ievērojami plašākas iespējas nekā vienkārša grāmatvedības programma.   Horizon nav vienkārši grāmatvedības sistēma, bet tā efektīvi pilda arī personāla vadības sistēmas , noliktavas uzskaites programmas, ražošanas vadības sistēmas  un citu biznesa vadības sistēmu funkcijas. Sistēma apkopo un nodod vadībai datus par uzņēmuma notiekošajiem procesiem. 

* RESURSU VADĪBAS SISTĒMA, KAS PIEMĒROTA INDIVIDUĀLĀM VAJADZĪBĀM
Horizon ir ERP sistēma, kura piemērota gan lielām organizācijām ar daudz darbiniekiem un transakcijām, gan vidējiem un maziem uzņēmumiem. Tas tiek panākts, pielāgojot risinājumu katras organizācijas specifiskajām prasībām. Resursu vadības sistēmas uzbūve ļauj izveidot individuālus risinājumus, turklāt tā ir pielāgojama arī pašu spēkiem lietotāja līmenī.  Horizon ir pieejams arī lietuviešu un angļu valodās.

* PLAŠS UN PROFESIONĀLS ATBALSTS
Horizon ERP ir radīts un uzturēts Latvijā, tāpēc klientiem pieejams plašs pieredzējušu konsultantu loks, kas palīdzēs atrisināt neskaidrības un problēmas. Pateicoties partneru un izplatītāju tīklam, atbalsts ir pieejams visā Latvijas teritorijā. 

* REGULĀRI ATJAUNOTS
Horizon resursu vadības sistēma tiek regulāri atjaunota, nodrošinot esošās funkcionalitātes papildinājumus un uzlabojumus. Veicot biznesa vadības programmas atjauninājumu uz jaunāku versiju, tiek saglabāta visa esošā funkcionalitāte un iestatījumi, un tiek ieviesti jauninājumi, kas kuri ir piemēroti jaunākam izmaiņām valsts likumdošana.

* OPERATĪVA LIKUMDOŠANAS IZMAIŅU IEVIEŠANA
Horizon ERP sistēmas izstrādātāji seko LR likumdošanas izmaiņām, pilnveidojot programmu tā, lai klientiem vienmēr būtu iespējams veikt visas darbības saskaņā ar spēkā esošajām likumdošanas normām.

* PĀRBAUDĪTS RISINĀJUMS
Horizon resursu vadības sistēma tiek  izmantota vairāk nekā 1200 klientu uzņēmumos, un tai ir ap 10 000 lietotāju, padarot to par izmantotāko biznesa vadības sistēmu (ERP) Latvijā.

* ĒRTI IEVIEŠAMS
ERP risinājuma ieviešanu nodrošina projektu vadītāju komanda, kas guvusi pieredzi, ieviešot Horizon dažādu industriju uzņēmumos. Speciālisti ir izstrādājuši ieviešanas metodoloģiju, kuru izmantojot tiek efektīvi nonākts pie veiksmīga risinājuma. Horizon moduļi var pārveidot Horizon ERP par grāmatvedības programmu, personāla vadības sistēmu, uzņēmuma uzskaites sistēmu , noliktavas pārvaldes sistēmu, vai integrēto ERP risinājumu, kas apvieno visas minētas sistēmas.

* DROŠA DATU APSTRĀDE
Horizon ERP sistēmā katrs lietotājs strādā ar savu individuālo lietotāja vārdu. Tas organizācijas vadītājam ļauj uzlikt ierobežojumus tam, kādas darbības katrs lietotājs var veikt un kādu informāciju iegūt. Ir iespējams sekot arī katra lietotāja darbību vēsturei. Nepieciešamības gadījumā dati var tikt arī šifrēti. 

* VIENKĀRŠA DATU APMAIŅA
Horizon ERP sistēma nodrošina iespēju nodot un saņemt datus no ārējām sistēmām, piemēram, EDS, banku norēķinu sistēmām, u.c. Visi dati no Horizon ERP ir ētri pārnesami arī MS Excel un Open Office datu formātos, no šiem formātiem iespējams datus arī ievadīt sistēmā.


Vairāk par proGRAMMU:

HORIZON.lv

VAIRĀK PAR PROGRAMMAS IZSTRĀDĀTĀJU:

VISMA.lv

Pirkumu grozs